Όραμα και βασικές αρχές

abstract adult art 1319828

Βασικές αρχές που διαπνέουν τις προσπάθειες και τις ενέργειες της Πρωτοβουλίας είναι οι αρχές που διέπουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ισοτιμία, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή της διαφοράς.

Όραμα της ΠΡΩΤΑ.12 είναι μία κοινωνία όπου οι ενήλικοι υπολογίζουν τα παιδιά, τα ακούν, τα φροντίζουν και λειτουργούν ως θετικά παραδείγματα για αυτά. Μια κοινωνία όπου τα παιδιά γνωρίζουν, ασκούν και προασπίζονται τα δικαιώματά τους, μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, αναλαμβάνουν ευθύνες, χαίρονται, εκφράζονται, δημιουργούν και παράλληλα σέβονται και υποστηρίζουν τα δικαιώματα των άλλων.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr