Τι είναι η ΠΡΩΤΑ.12;

leonardo burgos 355544 unsplash

Η «Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12», με τον συνοπτικό τίτλο «ΠΡΩΤΑ.12» («InArt12») είναι μια κίνηση που αποβλέπει στη διάδοση και εφαρμογή του άρθρου 12  της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δηλαδή του δικαιώματος όλων των παιδιών να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να ακούγονται και η γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα θέματα και τις διαδικασίες που τα αφορούν.

Η ΠΡΩΤΑ.12 έχει έδρα στην Αθήνα και αναπτύσσει δράσεις σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με ομάδες παιδιών, εφήβων και νέων, εκπαιδευτικούς και άλλους/άλλες επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, σχολεία, διευθύνσεις εκπαίδευσης, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς οργανώσεις και δίκτυα που δραστηριοποιούνται για την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.   

 

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr