Επαφή

Apples
Θέση:
Scientific Name: Malus domestica
Διεύθυνση
Image Credit: FievetRights: Public DomainSource: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pommes_vertes.JPG
Family: Rosaceae
Large: Producers: China, United States

Διάφορες Πληροφορίες

Διάφορες Πληροφορίες

Apples are a versatile fruit, used for eating, cooking, and preserving.

There are more that 7500 different kinds of apples grown around the world.

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr