Συνάντηση Προγραμματισμού

celebrate

Στις 23.9.2018 τα ιδρυτικά μέλη της ΠΡΩΤΑ.12 συναντήθηκαν στην Αθήνα και συζήτησαν για τις προσεχείς δράσεις της Πρωτοβουλίας.

Στη συνάντηση της Συντονιστικής Ομάδας Συνοδοιπορείας (Σ.Ο.Σ.), όπως αποκαλούνται τα ιδρυτικά μέλη, συζητήθηκαν η μεθοδολογία και οι ενέργειες για τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των δύο εργαστηρίων διαβούλευσης με παιδιά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος GlobalChild, με τίτλο "Ζουμ στα Δικαιώματα των Παιδιών", η συνεργασία με φορείς και εμπειρογνώμονες και η διοργάνωση συναντήσεων προετοιμασίας των διευκολυντών των εργαστηρίων. Επίσης, θέματα επικοινωνίας της ΠΡΩΤΑ.12, η λειτουργία ιστοχώρου, η ενημέρωση τρίτων σχετικά με τις δράσεις της και ο συντονισμός των ενεργειών στο προσεχές διάστημα.   

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr