Ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Διαλόγου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 GCRD

Σχεδόν 2.000 παιδιά ηλικίας 11 ως 17 ετών συμμετείχαν σε εργαστήρια διαβούλευσης που διοργανώθηκαν σε 52 κέντρα / 35 χώρες, στις 5 περιφέρειες του πλανήτη, στο πλαίσιο του «Παγκόσμιου Διαλόγου για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Η διαβούλευση με παιδιά έλαβε χώρα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Μαρτίου 2019 και ήταν μία από τις δράσεις του διεθνούς προγράμματος GlobalChild που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Victoria του Καναδά. Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ψηφιοποίηση δεικτών για τα 41 άρθρα / δικαιώματα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Ο «Παγκόσμιος Διάλογος» απέβλεπε στην καταγραφή των απόψεων των παιδιών για το θέμα και τον εμπλουτισμό των δεικτών με αυτές τις απόψεις.

Στον Διάλογο συμμετείχε και η Ελλάδα με δύο εργαστήρια στα οποία πήραν μέρος 57 έφηβοι 12 ως 17 ετών. Τα εργαστήρια  διεξήχθησαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018, υπό τον συντονισμό της ΠΡΩΤΑ.12 και με τη συνεργασία ομάδας εμπειρογνωμόνων, 2 δημοσίων φορέων, 6 μη κυβερνητικών οργανώσεων και 12 σχολείων.

AthEval                                          Thes.circle

 

 

 

 

 

 

 

 Οι απόψεις των παιδιών που συμμετείχαν στη διαβούλευση σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μελετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στους «δείκτες παρακολούθησης της εφαρμογής» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που έχει προετοιμάσει η αρμόδια επιστημονική ομάδα του προγράμματος. Οι δείκτες αυτοί θα δοκιμαστούν πιλοτικά στον Καναδά και στο Μαρόκο και στη συνέχεια θα προταθούν σε όλες τις (196) χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση προκειμένου να αξιοποιούνται κατά τη σύνταξη των προβλεπόμενων τακτικών εκθέσεων για την εφαρμογή της. Σύνοψη των απόψεων και προτάσεων των παιδιών και της ενσωμάτωσης τους στους δείκτες πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιηθεί από το Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού του Πανεπιστημίου Queen’s του Belfast. Αντίστοιχα, τα ευρήματα από τη διεξαγωγή εργαστηρίων διαλόγου με τα παιδιά στην Ελλάδα θα περιληφθούν σε ειδική ανακοίνωση που θα επιμεληθεί η ΠΡΩΤΑ.12. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής συνάντησης της Διοικητικής Επιτροπής (Steering Committee) του προγράμματος GlobalChild στην πόλη Ραμπάτ του Μαρόκο, ο Γιώργος Μόσχος, ιδρυτικό μέλος της ΠΡΩΤΑ.12 και μέλος της Επιτροπής, παρουσίασε τη δράση του Παγκόσμιου Διαλόγου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη μέθοδο με την οποία διεξήχθησαν τα εργαστήρια διαβούλευσης στην Ελλάδα (δείτε την παρουσίαση του εδώ).

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr