Μια τάξη και ένα σχολείο που συζητά: προτάσεις της ΠΡΩΤΑ.12

zoom21

Προτάσεις δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στα παιδιά στο σχολείο και τη διοργάνωση διαβουλεύσεων υπέβαλε στην Πλατφόρμα 21+ (Εργαστήρια δεξιοτήτων) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής η Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12 (ΠΡΩΤΑ.12).

Συγκεκριμένα υπέβαλε δύο προτάσεις δραστηριοτήτων για την πρωτοβάθμια και δύο για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αφορούν τη διεξαγωγή δίωρων συνελεύσεων στις τάξεις με τον τίτλο "Ζουμ στην τάξη μας", πρόγραμμα που υλοποιήθηκε και την προηγούμενη σχολική χρονιά, και τη διοργάνωση "Σχολικής Ημέρας Διαλόγου" σε επιλεγμένα θέματα, με συνελεύσεις στις τάξεις και στη συνέχεια συλλογική διαβούλευση με εκπροσώπους τους, έτσι ώστε να προκύψουν ιδέες και προτάσεις που έχουν κοινή αποδοχή και αφορούν ολόκληρο το σχολείο.

Διπλός στόχος είναι αφενός τα παιδιά να μάθουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να ακούν, να συζητούν και να παίρνουν αποφάσεις, αφετέρου να έχουν ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής και να εκπαιδευθούν στον ρόλο των ενεργών πολιτών. Οι δράσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν με κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών (στην οποία προτείνεται να περιλαμβάνεται η ανάγνωση του οδηγού "Η Συνέλευση των Παιδιών"), και εφόσον ένας σύλλογος διδασκόντων επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΡΩΤΑ.12 για μεγαλύτερη υποστήριξη.

sxoliki 21

Δείτε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν εδώ:

Ζουμ στην τάξη μας (Πρωτοβάθμια)

Σχολική Ημέρα Διαλόγου (Πρωτοβάθμια)

Ζουμ στην τάξη μας (Δευτεροβάθμια)

Σχολική Ημέρα Διαλόγου (Δευτεροβάθμια)

 

 

Δείτε παρακάτω τα έντυπα που προτείνονται να χρησιμοποιούνται από τα παιδιά κατά την υλοποίηση των δράσεων:

Προτάσεις για τη συντονιστική επιτροπή της συνέλευσης μαθητών / μαθητριών δημοτικού σχολείου ("Ζουμ στην τάξη μας")

Προτάσεις για το 5μελές συμβούλιο μαθητών / μαθητριών γυμνασίου ή λυκείου ("Ζουμ στην τάξη μας")

Οδηγίες για τις ομάδες εργασίας της συλλογικής διαβούλευσης στο δημοτικό σχολείο

Οδηγίες για τις ομάδες εργασίας της συλλογικής διαβούλευσης στο γυμνάσιο ή λύκειο

Τα σκίτσα που χρησιμοποιήθηκαν στα παραπάνω αρχεία είναι από τους καλλιτέχνες - illustrators: Elise Gravel, Segiy Mocidukov, Catarina Sobral, "Les Rhubarbus"

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr