Διαδικτυακή έρευνα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

poll

Ποια είναι η γνώμη των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και λυκείων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που εφαρμόστηκε μετά τις 10 Μάρτη 2020 όταν έκλεισαν τα σχολεία τους; Τι σκέφτονται, πώς νιώθουν; Και ακόμη, τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί τους; Ποιες δυσκολίες συνάντησαν όλοι - όλες, ποια ήταν τα όρια αλλά και οι επιτυχίες τους;

Η Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12 ύστερα από πρόταση των Ομάδων Φρεσκάδας της στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα αποφάσισε να διοργανώσει μια διαδικτυακή έρευνα και στη συνέχεια, στις 17 Μάη μία διαδικτυακή συζήτηση με αυτό το θέμα, με συμμετοχή μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.

Η διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28.4. και 10.5. και πλέον ολοκληρώθηκε. Δείτε εδώ τα ευρήματα αναλυτικά.

Σημαντικό είναι ότι το περιεχόμενο της έρευνας σχεδιάστηκε από την Ομάδα Φρεσκάδας Θεσσαλονίκης της ΠΡΩΤΑ.12, που αποτελείται από νέες και νέους 15 ως 25 χρόνων. Τα μέλη της ομάδας διατύπωσαν και αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με τις ερωτήσεις και συνέβαλαν στην τελική τους διαμόρφωση μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις. Η έρευνα διαδόθηκε με τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπληρώθηκε ανώνυμα.  

distant

Συμπληρώθηκαν συνολικά 752 έγκυρα ερωτηματολόγια: 402 (53,5%)  δήλωσαν ότι είναι μαθητές / μαθήτριες, 165 γυμνασίου και 237 λυκείου, και 350 (46,5%) εκπαιδευτικοί.

 Στο ερώτημα σε ποια περιοχή της χώρας είναι το σχολείο σου, 39,5% απάντησαν στην Αθήνα ή σε προάστιά της, το 16,6% στη Θεσσαλονίκη ή σε προάστιά της και το 43,9% σε άλλη περιοχή.
 
Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές - μαθήτριες έχουν μοιρασμένες απόψεις και ανάμεικτα συναισθήματα για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο που τα σχολεία ήταν αναγκαστικά κλειστά λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι η πλειονότητα (75%) όσων απάντησαν κρίνουν ότι η εξ αποστάσεως υστερεί πολύ από την εκπαίδευση στην τάξη, γιατί το μάθημα χρειάζεται προσωπική επαφή.
 
Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους όσες και όσοι απάντησαν δήλωσαν συμφωνία με τις παρακάτω φράσεις:  
"Την περίοδο αυτή, μου λείπει πολύ η προσωπική επικοινωνία με μαθητές / μαθήτριες στο σχολείο" (80%), 
"Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ξέρω πως άφησε απέξω κάποιους/ες μαθητές/μαθήτριες που δεν διέθεταν τα απαραίτητα τεχνικά μέσα" (78,5%),  και "Όταν ανοίξουν πάλι τα σχολεία, χρειάζεται να ξεκολλήσουμε από την μετωπική διδασκαλία και να λειτουργήσουμε περισσότερο ομαδικά και συνεργατικά" (75%).
 
Συγκρίνοντας τις απαντήσεις κατά κατηγορία, παρατηρούμε ότι τα παιδιά του γυμνασίου αντιμετώπισαν λιγότερες δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων (μεγάλες ή πολύ μεγάλες 9,7%) έναντι του λυκείου (μεγάλες ή πολύ μεγάλες 18,1%). Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συνάντησαν μεγάλες ή πολύ μεγάλες δυσκολίες για τον σχεδιασμο των μαθημάτων σε ποσοστό 34,8%. Το 70% των εκπαιδευτικών συμφωνούν ότι "η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους/ες εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο ευρηματικοί/ές", ενώ συμφωνούν σε αυτό το 45,8% των μαθητών λυκείου και το 55,5% των μαθητών γυμνασίου. Με τη φράση "Την περίοδο αυτή μου έλειψε το σχολείο"  συμφωνούν το 55,8% των μαθητών/ριών γυμνασίου, το 47,7% των μαθητών/ριών του λυκείου και το 76% των εκπαιδευτικών. Τέλος, με την μάλλον απαισιόδοξη στάση "Όταν ανοίξουν πάλι τα σχολεία, μάλλον όλα θα γυρίσουν στην προηγούμενη κατάσταση, δεν αλλάζει εύκολα το σύστημα" συμφωνούν 50,6% των μαθητών/ριών γυμνασίου, 59,7% των μαθητών/ριών λυκείου, και μόνο το 42% των εκπαιδευτικών.

 

Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις στις (3) ανοιχτές ερωτήσεις της έρευνας, όπου φαίνονται έντονα όσα έλειψαν σε παιδιά και εκπαιδευτικούς αυτό τον καιρό, αλλά και οι δυσκολίες, οι σκέψεις, αλλά και τα "μαθήματα" που πήραν κατά τη διάρκεια της καραντίνας. 

Δείτε εδώ τα αναλυτικά ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας με ανάλυση των απαντήσεων τόσο στις κλειστές όσο και στις ανοιχτές ερωτήσεις.

Επισημαίνεται ότι η διαδικτυακή έρευνα δεν είναι επιστημονική έρευνα, έχει πραγματοποιηθεί ανώνυμα και τα ευρήματά της είναι απλές ενδείξεις στάσεων και αφορμή προβληματισμού.

- Ως σύγχρονη τηλεκπαίδευση εννοείται η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών / μαθητριών είναι άμεση και ταυτόχρονη, αξιοποιώντας ειδική πλατφόρμα.

- Ως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση εννοείται η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία όπου εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού δίνονται οδηγίες ή ερεθίσματα με διάφορα μέσα (όπως ηλεκτρονικά μηνύματα, ιστοχώρους, ιστολόγια κ.α.) και οι μαθητές / μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν ή να ενεργήσουν σε διαφορετικό χρόνο.

 

 

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme Υλοποίηση-Διαχείριση: Μάνος Τσιόπτσιας - emmanuil_tsioptsias@yahoo.gr